Internet

E-ticaret Nedir?

Ticaret kavramı toplumların çok eski zamanlardan beri uyguladıkları yöntemleri içinde barındırmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden bugüne ticari faaliyetler yöntem açısından sürekli gelişme göstermiştir. Uluslararası ticaretin başlangıcında İlkçağ uygarlıklarında dahi bu tür faaliyetlerin takas yöntemi kullanılarak yapıldığı görülür.

Paranın icadı ise ticari faaliyetlerin hızlanmasında önemli süreçlere yol açmıştır. E- Ticaret Nedir? Sorusunu yanıtlayabilmek içinse günümüzde yaşanan gelişmeleri yakından anlamak bir zorunluluk olacaktır.

E-Ticaret Nedir? Nasıl Yapılır?

E-ticaret adı verilen uygulamanın temelinde web2.0 teknolojilerinin yaşamımıza kattığı yenilikler yatmaktadır. Web 1.0 teknolojilerinin devamında ortaya çıkan web 2.0, çift yönlü ve eş zamanlı iletişime imkân tanıdığı için çeşitli sosyal medya platformlarının da aktif hale gelmesinde etkili oldu.

Sosyal medya ise geleneksel medyadan bazı özellikleri ile ayrılarak yaşamımıza dahil olurken iletişim yöntemlerimizde de değişikliklere yol açtı. E-Ticaret Nedir? Nasıl Yapılır? Dendiğinde dijital dünyada yaşanan gelişmelerin yeni bir ticari düzen oluşmasına yol açtığını görmekteyiz.

Dijitalleşme ile Dünya üzerinde birçok sektörde değişimler yaşanması kaçınılmaz olmakta. Kişisel kullanıcılar ya da firmalar verilerini toplamak ya da kayıt altına almak istediklerinde geleneksel yöntemlerin dışında dijital olanakları kullanmayı tercih ediyor. Dijital ekonominin yarattığı imkanlar firmalara ürün yelpazelerini genişletme ve geniş bir alıcı kitlesine ulaşma fırsatı yaratıyor.

E-ticaret olarak adlandırılan yeni düzen, elektronik ticaret anlamına gelmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere internetin kullanılması e-ticaret yapmak için bir gerekliliktir.

Ürün ya da hizmet satın almak istendiğinde internet üzerinden çeşitli sosyal medya platformları ya da e-ticaret siteleri aracılığı ile işlem yapmak e-ticaret olarak adlandırılmaktadır.

E-Ticaret Modelleri Nelerdir?

E-Ticaret Modelleri Nelerdir? Sorusuna verilecek birden fazla yanıt mevcuttur. Bu modellerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • B2B
 • B2C
 • C2C
 • C2B
 • B2E
 • G2G
 • G2B

Ürün ya da hizmeti sunan taraf ile alan tarafın tanımlandığı sınıflandırmada kullanılan ibareler, e-ticaret hakkında bilgi edinmek isteyenlerin öğrenmek isteyecekleri konulardır.

B2B platformunda işletmeden işletmeye bir ticari faaliyet söz konusudur. Bu tür faaliyet veren firmaların siteleri için özel üyelik uygulaması geçerlidir.

B2C modelinde işletmeler ürün veya hizmetlerini tüketiciye sunarlar. Yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan B2C platformu için Amazon.com örnek verilebilir.

C2C ise genel olarak sosyal medya platformları üzerinden yapılan ticari faaliyetler söz konusu olduğunda kullanılmaktadır.

C2B yeni bir platform olarak ortaya çıkmış olan C2B modelinde henüz tam olarak Dünya’da ve Türkiye’de bir düzenleme yapılmış değil. Bu sistemde kullanılan para akışının bazı finansal ve yasal riskleri söz konusu olduğundan ilerleyen süreçlerde sistemin netleşmesi beklenmektedir.

B2E, firmadan çalışana olarak adlandırılan bu yöntemin merkezinde çalışanlar bulunmaktadır.

G2G, devletten devlete olarak adlandırılan bu modelde farklı devlet kurumları arasında gerçekleşen işlemler söz konusudur.

G2B modelinde ise devletten firmaya bir iş ağının varlığı söz konusudur.  Bu uygulamalara verilebilecek örnekler arasında internet vergi dairesi, e-ihale gibi modeller vardır.

E-ticaret olarak adlandırılan uygulamalar ile ticari faaliyetler dijital mecralarda gerçekleştirilebilmektedir. Bu kavram gelişen teknolojilere paralel olarak sadece ekonomik faaliyetlerle sınırlı değildir.  Birçok alan e-ticaretin uygulanabilir olmasına uygun ortamlar yaratmaktadır.

E-Ticaretin Özellikleri

 • Alıcı ve satıcı yüz yüze gelmeden işlem yapılabilmektedir
 • Fiziksel bir ortama ihtiyaç duyulmaz
 • İşlem hacmi her geçen gün hızla artan bir platformdur
 • Klasik pazarlama yöntemleri dışında uygulamalara ihtiyaç duyulur
 • Hedef kitle tespiti e-ticaret açısından oldukça önemlidir
 • Yeni tip pazarlama yöntemlerinin öğrenilmesi sitenin doğru işletilmesi için gereklidir
 • Sosyal medya dinamikleri iyi anlaşılmalıdır
 • Bir internet sitesi oluşturmak ve ürün ya da hizmetleri bu ortamdan sunmak gerekmektedir

E-ticaret yapılmak istendiğinde bazı aşamaların uygulanması gerekecektir. Bu süreçlerin başında e-ticaret sitesi oluşturma gelmektedir. Site oluşturulmadan önce hangi sektörde yer almak istendiğine karar verilmelidir. Hedef kitle belirlenmesinin ardından site adı gerekecektir.

Bir alan adı almakla site kurma çalışmalarında sonraki aşamalara geçilebilecektir. Bir sunucu ve e-posta adresinin de belirlenmesinin ardından şahıs ya da şirket adına işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-ticaret sitesi kurarken çeşitli açık kaynak kodlu yazılımlardan yararlanarak ücretsiz site oluşturmak mümkündür. Bu konuda yeterince deneyime sahip olmayanlar açısından bir yazılımcıdan yardım almak yerinde bir davranış olacaktır.

E-ticaret Nedir? Merak edenler ve bu tür çalışmalar yapmak isteyenler öncelikle hangi sektörde yer almak istediklerine karar vererek işe başlamalıdırlar. E-ticaret sitesi sahibi olmak ve bunun yönetimini gerçekleştirmek sanıldığı kadar basit işlemler olmadığından konu üzerinde araştırma yapılması gerekecektir.

Ürün tedariki, lojistik imkanlar gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olmak bu alanda çalışma yapmak isteyecekler için önemli konular arasındadır. Teknolojiye hakimiyet ise kişilerin ayrıca üzerinde durması gereken bir konu olacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu