Sağlık

Göz Kusurları Nelerdir ?

Göz Kusurları Nelerdir ve Özellikleri

Göz ve görme kusurları doğuştan olabildiği gibi, sonradan da ortaya çıkabilir. Doğuştan olan göz kusurlarına kalıtsal göz kusurları denir. Bunların bir kısmı düzeltilemez.

1. Miyopluk (Yakını Görme)

Miyop göz kusurunda görüntü normal gözde olduğu gibi ağ tabakanın üzerinde değil önünde oluşur. Bu nedenle yakındaki cisimler net olarak görüldüğü halde, uzaktaki cisimler net olarak görülmez. Bu duruma,

Göz merceğinin normalden daha şişkin olup ışığı daha fazla kırması ve görüntüyü retinanın önüne düşürmesi

Göz yuvarlağının önden arkaya doğru olan çapının artması, yani göz ekseninin uzaması ve yine görüntünün retinanın önünde oluşması olayları neden olur.

Miyopluk kalın kenarlı mercek kullanılarak düzeltilir.

2. Hipermetropluk (Uzağı Görememe)

Hipermetrop göz uzağı net olarak gördüğü halde, yakını net olarak görmez. Çünkü görüntü normal gözdeki gibi retinanın üzerinde değil arkasında oluşur. Hipermetropluğa,

Göz merceğinin normalden daha fazla incelip uzaması ve ışığı daha az kırıp görüntüyü retinanın arkasına düşürmesi

Göz yuvarlağının önden arkaya olan çapının azalması, yani göz ekseninin kısalması ve görüntünün retinanın arkasında oluşması, olayları neden olur.

Göz Kusurları Nelerdir
Göz Kusurları Nelerdir

3. Astigmatizm

Uzaktaki veya yakındaki cisimlerin bulanık veya dağınık görülmesidir. Veya optik eksen yönünde cisimlerin uzunlamasına görülmesidir (noktanın çizgi gibi). Göz merceğinin veya korneanın kavislenmesi, aynı oranda kubbeleşme göstermemesi sonucu ortaya çıkar. Özel yapı]i silindirik merceklerle düzeltilir.

4. Presbitlik (Yaşlı Görmezliği)

Presbitlik göz merceğinin esnekliğinin azalması sonucu ortaya çıkar. 40 yaş ve üstü insanlarda görülür. 40 cm den daha yakın cisimler net olarak görülmez. Yaşlı insanların gazete okurken (gözlüksüz), gazeteyi uzak tutmalarının nedeni budur. İnce kenarlı merceklerden yapılmış gözlükler (okuma gözlükleri) kullanılarak düzeltilir.

5. Şaşılık

Göz yuvarlağını sağa, sola, yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettiren kasların normale göre uzun veya kısa olmaları şaşılığa sebep olur. Şaşılıkta iki göz uyum içerisinde çalışmadığı için farklı yönlere bakarlar.

6. Kataraktlık

Katarakt merceğin saydamlığını yitirmesi yani matlaşmasıyla ortaya çıkar. Yaşlılık belirtisidir. Bir sis perdesi gibi görmeyi azaltır veya tamamen engelleyebilir. Ameliyatla düzeltilir.

7. Renk Körlüğü (Daltonizm)

İç içe girmiş kırmızı ve yeşil renkleri birbirinden ayırt edememe durumudur. Kalıtsal bir hastalıktır. Tedavi edilemez.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu